Algemene voorwaarden

Fourniturenstudio

Takkebijsters 17, toren 2

4817BL Breda

info@fourniturenstudio.eu
BTW-nummer: NL 002040795 B62

 

Overeenkomst

Indien u bij de fourniturenstudio bestelt, gaat u akkoord met de door ons gehanteerde verkoopsvoorwaarden. Voordat u bestelt, dient u kennis te nemen van de verkoopsvoorwaarden die op deze pagina toegankelijk zijn. Als U hierover vragen hebt, kunt U altijd per e-mail contact met ons opnemen: info@fourniturenstudio.eu

Toepasselijkheid

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de consument van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de consument, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

 

Het aanbod

Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de fourniturenstudio gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo goed mogelijke weergave van de aangeboden producten. De mogelijkheid bestaat dat kleuren lichtjes verschillend overkomen van pc-scherm tot pc-scherm. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

* de levering;

* prijs en betalingen;

* het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

* de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

 

Levering

Bestelling van goederen kunnen op 2 manieren aan de consument worden afgeleverd.

1: De consument kiest ervoor de goederen kosteloos af te halen in Breda of Wuustwezel (BE).

2: De consument kiest ervoor de goederen te laten leveren op het adres dat is opgegeven tijdens het bestelproces.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de consument en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De ondernemer levert haar producten in België en Nederland en rekent tussen de € 3.95 en € 4,95 aan als zijnde verzendkosten.

De kosten voor levering buiten deze landen worden meegedeeld op het moment van de bestelling.

De bestelde producten zullen zo spoedig mogelijk geleverd worden en in ieder geval binnen een periode van 30 kalenderdagen. Dit vanaf de datum van ontvangst van de e-mailbevestiging.

De fourniturenstudio levert alleen wanneer de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

Indien het niet mogelijk is om de goederen binnen aangegeven periode te leveren dient de fourniturenstudio de koper hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Bij gebreke kan de koper de overeenkomst beëindigen.

Alle goederen worden voor verzending met zorg verpakt en geleverd door DHL binnen NL of BPost binnen BE.

Indien de consument op het tijdstip van de aflevering niet aanwezig is zal een afwezigheidbericht worden achtergelaten zodat de consument de goederen kan ophalen in het vermelde postkantoor.

De fourniturenstudio is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging, vertragingen door DHL of BPost of verlies tijdens de verzending.

 

Prijs & Betalingen

Prijzen van de goederen worden aangegeven in euro`s (EUR) en zijn inclusief BTW. De verzendkosten zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld. De consument betaalde de prijs bij het plaatsen van de bestelling. De verzending zal pas geschieden als de ondernemer via onderstaande betalingen de betaling heeft ontvangen.

De consument verricht zijn betalingen door middel van Ideal, Bancontant, Visa, Mastercard, Paypal, Maestro naargelang gewenst.

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling.
Bestellingen worden, in afwachting van de betaling, 5 dagen voorbehouden. Gebeurt de betaling na die termijn, dan vervalt de bestelling automatisch.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de fourniturenstudio te melden.

In geval van niet of niet tijdige betaling of ander soort van betalingsproblemen wordt het geheel van de aan de ondernemer verschuldigde bedrag(en) van rechtswege opeisbaar.

Met grote zorg worden de prijzen op de webshop aangeduid, maar het is mogelijk dat een product met een verkeerde prijs is voorzien. Indien dit voorkomt wordt de consument hierover ingelicht en zal de ondernemer de laagste prijs hanteren.

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is niet toegestaan een product (en) uit te proberen of uit de originele verpakking te halen. Hierdoor vervalt het herroepingsrecht.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product heeft ontvangen.

Ingeval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
De goederen worden op risico en kosten van de consument teruggestuurd naar fourniturenstudio, Takkebijsters 17, 4817BL Breda of Fashionstudio, Dorpsstraat 23 bus 2, 2990 Wuustwezel.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij gebruik te maken van ons digitale modelformulier. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u direct per e-mail een ontvangstbevestiging van sturen. Binnen uiterlijk 14 dagen na toesturen van het modelformulier dient u de producten terug te sturen.

In geval van een herroeping ontvangt u de betalingen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen terug door middel van overschrijving op uw bankrekening.

 

Uitsluiting herroepingsrecht:

De consument kan zich niet beroepen op zijn/haar herroepingsrecht indien:
- de geleverde producten zijn gebruikt.

- de geleverde producten op maat werden gemaakt naar aanwijzingen van de consument.

- de geleverde producten onvolledig, bevuild of kapot zijn.

- de geleverde producten niet in de originele verpakkingen bevinden.

Bij overmatig terugzendingen van bestellingen door de consument behoudt fourniturenstudio zich het recht om toekomstige bestellingen te weigeren.

 

Overmacht

De ondernemer is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten de normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de fourniturenstudio worden beheerst door het Nederlands recht. De Nederlandse rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN